V Osnovni šoli Žirovnica bodo pričeli s študijskim krožkom Po bučelah se vižej – povabilo