Za posamezna naselja so bili  ustanovljeni naslednji vaški odbori:

VAŠKI ODBOR BREG

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Breg so imenovani naslednji člani:

Žiga Pristov, predsednik
Darja Dolar
Vesna Jereb

Dosegljivi so na:

vaskiodbor.breg@gmail.com

 

Zapisnik 3. seje Vaškega odbora Breg

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Breg so imenovani naslednji člani:

Simo Narić, predsednik
Monika Benčina
Marjeta Verovšek

Zapisnik 7. seje VO Breg

Zapisnik 6. seje VO Breg

Zapisnik 1. dopisne seje VO Breg
Zapisnik 5. seje VO Breg

Zapisnik 4. seje VO Breg
Zapisnik 3. seje VO Breg
Zapisnik 2. seje VO Breg
Zapisnik 1. seje VO Breg
Zapisnik zbora občanov Breg

Mandat 2014-2018:

V vaški odbor Breg so imenovani naslednji člani:

Predsednik Simo Narić 
Simona Ahčin
Marjeta Verovšek

zapisnik VO Breg
Zapisnik zbora občanov Breg

VAŠKI ODBOR BREZNICA

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Breznica so imenovani naslednji člani:

Franci Ribnikar, predsednik
Igor Čarni
Darko Pogačar

Zapisnik 1. seje VO Breznica

Zapisnik zbora občanov Breznica

 

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Breznica so imenovani naslednji člani:

Franci Ribnikar, predsednik
Igor Čarni
Darko Pogačar

Zapisnik 2. seje VO Breznica

Zapisnik 1. seje VO Breznica
Zapisnik zbora občanov Breznica

Mandat 2014-2018:

V vaški odbor Breznica so imenovani naslednji člani:

Franci Ribnikar, predsednik
Igor Čarni
Darko Pogačar

Zapisnik 1. seje VO Breznica
Zapisnik zbora občanov Breznica

VAŠKI ODBOR DOSLOVČE

Mandat 2022-2026:

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Doslovče so imenovani naslednji člani:

Klemen Zupan, predsednik
Anton Bizjak
Majda Gričar

Zapisnik 4. seje VO Doslovče

Zapisnik 3. seje VO Doslovče

Zapisnik 2. seje VO Doslovče
Zapisnik 1. seje VO Doslovče
Zapisnik zbora občanov Doslovče

Mandat 2014-2018:

V vaški odbor Doslovče so imenovani naslednji člani:

Anton Bizjak, predsednik
Majda Gričar
Klemen Zupan

Zapisnik 1. seje VO Doslovče
Zapisnik zbora občanov Doslovče

VAŠKI ODBOR MOSTE

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Moste so imenovani naslednji člani:

Darko Ćorković predsednik
Robert Kralj
Lovro Kolbl

Zapisnik skupnega sestanka VO Moste in VO Žirovnica
Zapisnik 1. seje VO Moste
Zapisnik zbora občanov Moste

Mandat 2018-2022:

VAŠKI ODBOR RODINE

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Rodine so imenovani naslednji člani:

Borut Hrovatin, predsednik
Marija Jalen
Iztok Skulj

Zapisnik 1. seje VO Rodine
Zapisnik zbora občanov Rodine

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Rodine so imenovani naslednji člani:

Matevž Čemažar, predsednik
Marija Jalen
Janez Mulej

Zapisnik 3. seje VO Rodine - Poročilo o delu VO Rodine v letu 2020
Zapisnik 2. seje VO Rodine
Zapisnik 1. seje VO Rodine
Zapisnik zbora občanov Rodine

Mandat 2014-2018:

vaški odbor Rodine so imenovani naslednji člani:

Marjana Grm, predsednica
Marija Jalen
Janez Mulej

Zapisnik 1. seje VO Rodine
Zapisnik zbora občanov Rodine

VAŠKI ODBOR SELO PRI ŽIROVNICI

Mandat 2022-2026:

Mandat 2018-2022:

VAŠKI ODBOR SMOKUČ

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Smokuč so imenovani naslednji člani:

Olga Anderle Marčič
Bogoslav Legat
Sebastjan Fon

Dosegljivi so na:

vaskiodbor.smokuc@gmail.com

_________________

Zapisnik 3. seje VO Smokuč

Zapisnik 2. seje VO Smokuč

Zapisnik 1. seje VO Smokuč
Zapisnik zbora občanov Smokuč

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Smokuč so imenovani naslednji člani:

Bogoslav Legat
Ciril Anderle
Olga Anderle Marčič

Zapisnik 2. seje VO Smokuč

Zapisnik 1. seje VO Smokuč
Zapisnik zbora občanov Smokuč

Mandat 2014-2018:

V vaški odbor Smokuč so imenovani naslednji člani:

Sašo Bohinc, predsednik
Franci Bulovec
Boštjan Sikošek

Zapisnik 1. seje VO Smokuč
Zapisnik zbora občanov Smokuč

VAŠKI ODBOR VRBA

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Vrba so imenovani naslednji člani:

Janko Vidic, predsednik
Robert Šiler
Gregor Emeršič

Za vaše predloge in pobude smo dosegljivi na

vaskiodborvrba@gmail.com

___________________

Zapisnik 4. seje VO Vrba

Zapisnik sestanka VO Vrba in župana dne 25.10.2023

Zapisnik 3. seje VO Vrba

Zapisnik 2. seje VO Vrba

Zapisnik 1. seje Vaškega odbora Vrba
Zapisnik zbora občanov Vrba

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Vrba so imenovani naslednji člani:

Rudi Kunstelj, predsednik
Darko Šivic
Andreja Novšak

Zapisnik delovnega srečanjaVO Vrba in vaščanov Vrbe

Zapisnik 1. seje VO Vrba
Zapisnik zbora občanov Vrba

Mandat 2014-2018:

V vaški odbor Vrba so imenovani naslednji člani:

Rudi Kunstelj, predsednik
Dominik Arnež
Robert Šiler

Zapisnik 1. seje VO Vrba
Zapisnik zbora občanov Vrba

 

VAŠKI ODBOR ZABREZNICA

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Zabreznica so imenovani naslednji člani:

Irena Vauhnik, predsednica
Maruša Rakar
Milena Peternel

Zapisnik 3. seje VO Zabreznica

Zapisnik 2. seje VO Zabreznica
Zapisnik 1. seje VO Zabreznica
Zapisnik zbora občanov Zabreznica

Mandat 2018-2022:

VAŠKI ODBOR ŽIROVNICA

Mandat 2022-2026:

V vaški odbor Žirovnica so imenovani naslednji člani:

Franc Mežek, predsednik
Velibor Maljurić
Aleš Morič

Zapisnik skupnega sestanka VO Moste in VO Žirovnica
Zapisnik 1. seje VO Žirovnica
Zapisnik zbora občanov Žirovnica

Mandat 2018-2022:

V vaški odbor Žirovnica so imenovani naslednji člani:

Franc Mežek, predsednik
Velibor Maljurić
Aleš Morič

Zapisnik 4. skupnega sestanka VO Moste in VO Žirovnica

Zapisnik 3. skupnega sestanka VO Moste in VO Žirovnica
Zapisnik 2. skupnega sestanka – VO Moste in Žirovnica
Zapisnik 1. seje VO Žirovnica
Zapisnik zbora občanov Žirovnica

V vaški odbor Žirovnica so imenovani naslednji člani:

Albin Žemlja, predsednik
Srečo Pavšič
Janez Medja

Zapisnik 1. seje VO Žirovnica
Zapisnik zbora občanov Žirovnica

Vaški odbori so ustanovljeni na podlagi 31. člena Statuta Občine Žirovnica, ki določa:

31. člen

Občinski svet občine Žirovnica lahko ustanovi z odlokom kot svoja posvetovalna telesa vaške odbore.
Vaški odbor se ustanovi za posamezno naselje v občini. Vaški odbor ima tri člane.
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog zbora občanov posameznih naselij.
Vaški odbor predlaga občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo na naselje, katerega zastopa.
Občinski funkcionarji ne morejo biti člani vaških odborov.

Vaški odbori so bili ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/1999).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina