Vloge in obrazci

Podatke bo občina obdelovala zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti, skladno s Politiko varstva osebnih podatkov. Obdelovala jih bo le v okviru namena, ki bo izhajal iz vsebine vašega sporočila ter za posredovanje morebitnega odgovora. Sporočilo bo prejelo tajništvo občine.

 

Prostor

Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča

 Vloga za uveljavljanje predkupne pravice

    eVloga – Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Vloga za lokacijsko informacijo

      eVloga – Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zahteva za izdajo mnenja

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele

Vloga za začasno prekomerno obremenitev s hrupom

      eVloga – Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za spremembo namenske rabe prostora v OPN

Vloga za lokacijsko preveritev glede na veljavni OPN občine

Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) – stanovanjski prostori

Komunala

Vloga za odmero komunalnega prispevka

      eVloga – Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Vloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo

Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela zunaj pokopališča

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oziroma prenos posmrtnih ostankov

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com