Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinski svet
Sprejeto: 01.12.2011          Objava: UL 8/12 – 03.02.2012
Velja od: 01.12.2011
Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 – 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010
Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 – 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010
Sklep o potrditvi mandata župana
Sprejeto: 21.10.2010          Objava: UL 87/10 – 03.11.2010
Velja od: 21.10.2010
Popravek sklepa o prehodu mandata na naslednjega svetnika
Velja od: 01.12.2006          Objava: UL 124/06 – 01.12.2006
Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
Sprejeto: 16.11.2006          Objava: UL 122/06 – 28.11.2006
Velja od: 16.11.2006
Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta
Sprejeto: 16.11.2006         Objava: UL 122/06 – 28.11.2006
Velja od: 16.11.2006
Sklep o potrditvi mandata županu
Sprejeto: 16.11.2006         Objava: UL 122/06 – 28.11.2006
Velja od: 13.12.2006
Sklep o potrditvi mandata občinske svetnice
Sprejeto: 30.03.2006         Objava: UL 43/06 – 21.04.2006
Velja od: 30.03.2006
Sklep o potrditvi mandata občinskega svetnika
Sprejeto: 30.06.2005          Objava: UL 43/06 – 21.04.2006
Velja od: 30.06.2005

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 27.9.2018         Objava: UL 66/2018 – 12.10.2018
Velja od: 13.10.2018
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 – 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 – 03.10.2006
Velja od: 04.10.2006           Velja do: 25.06.2010
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve v državni zbor
Sprejeto: 16.07.2008          Objava: UL 76/08 – 25.07.2008
Velja od: 16.07.2008

Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 – 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010
Odlok o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno vsebino
Sprejeto: 07.02.2002          Objava: UVG 26/02 – 30.06.2002
Velja od: 01.07.2002