From: Matevž Čemažar <matevz.cemazar@gmail.com>
Sent: Sunday, April 28, 2019 11:15 PM
To: obcina@zirovnica.si
Subject: zapisnik seje VO Rodine- v roke g. Helena Čadež

 

Občinska uprava Občine Žirovnica                                                                                                                     Vaški odbor Rodine

ga. Helena Čadež

 

Predmet: zapisnik o seji VO Rodine z dne 25.4.2019

 

Dne 25.4.2019  ob 17.uri smo se v Jalnovi hiši zbrali na svoji 2. seji člani Vaškega odbora Rodine v sestavi:

Janez Mulej  , član ;  Marija Jalen, članica

Matevž Čemažar, predsednik

 

Tema seje:

Računamo , da bo cca 30-40 nastopajočih godbenikov  in upamo(optimistično) še toliko domačinov iz Rodin ter Smokuča.Na osnovi PRAVILNIKA o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena VO v Občini Žirovnica se iz zgoraj navedenih razlogov obračamo na vas s prošnjo – predlogom, da bi nam odobrili za ta namen cca 80 EUR-ov (člen 2. -  pod postavko 1 in 3 tega člena) in nam  izdali potrebno naročilnico za nabavo določenih artiklov, potrebnih za pogostitev.

-   ČISTILNA AKCIJA  je potekala  na Rodinah od 9.ure dalje.  Skupaj se je akcije udeležilo 18 starejših občanov in 5 mlajših (otroci) in je

         trajala do 10,45 ure. Mislim, da smo področje Rodin skrbno – dobro očistili in se je na nekaterih lokacijah (srednja cesta) nabralo kar

         precej odpadkov. Pri tem bi posebej pohvalil Janeza Čopa (Honovega) in Slavka Resmana, ki sta s traktorjem pobrala večje odpadke

        in jih prepeljala na določene točke ob srednji cesti.

Predlagati  županu Občine Žirovnica g. Leopoldu Pogačar  ponovni pogovor o namestitvi potrebne prometne signalizacije (varnostne)  na odseku cestišča od regionalne ceste mimo Jalnove hiše do konca pokopališča na Rodinah.

 

Zapisnik sestavil:

Matevž Čemažar – predsednik Vaškega odbora Rodine

Na seji prisotna  še člana:

  Marija Jalen

Janez Mulej                                                                                                                                                                                        Rodine, 25.4.2019

 

 

 

 

 


Avast logo

Ta e-pošta je bila pregledana z Avast protivirusnim programom.
www.avast.com