ZAPORI ZARADI IZVAJANJE DEL TELEMACHA:
Občina Žirovnica na zahtevo Telemach d.o.o., Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13), naslednje
DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste in izvajanje del na njej
Občina Žirovnica dovoljuje podjetju Telemach d.o.o., Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, v času med ponedeljkom, 27.05.2013 in petkom, 31.05.2013, tri(3) dnevno popolno zaporo kategorizirane občinske ceste JC 650053, s parc. 733/3 k.o. Žirovnica v Mostah, zaradi izvajanja gradbenih del pri povezovanju sistema KKS .
2. Občinska cesta bo zaprta na odseku med stanovanjskima stavbama s številkama Moste 21 in 29.
3. Promet bo preusmerjen na vzporedno cesto z oznako JP 650043 s parc. št. 1189/2 k.o. Žirovnica.
Popolna zapora bo trajala med 7.00 uro zjutraj in 17.00 uro popoldan.
Zapora Moste 21
DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste in izvajanje del na njej
Občina Žirovnica dovoljuje podjetju Telemach d.o.o., Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, v času med četrtkom, 23.5.2013 in torkom 27.05.2013, dvo(2) dnevno popolno zaporo kategorizirane občinske ceste JC 650039, s parc. 1188 k.o. Žirovnica v Mostah, zaradi izvajanja gradbenih del pri posodobitvi sistema KKS iz zračnega v zemeljskega.
2. Občinska cesta bo zaprta na odseku med stanovanjskima stavbama s številkama Moste 46 in 47.
3. Ker bodo dela potekala na krožni cesti, bo dostop do vseh objektov možen z druge strani naselja, po delu krožne ceste z oznako JP 650041 s parc. št. 4/4, 849/4 k.o. Žirovnica.
Popolna zapora bo trajala med 7.00 uro zjutraj in 17.00 uro popoldan.
Zapora moste 47
ZAPORA ZARADI ŠPORTNE PRIREDITVE TRIATLON:
Občina Žirovnica na vlogo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13), naslednje
DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste
Občina Žirovnica dovoljuje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, zaradi izvedbe prve prireditve Triatlon Karavanke, v soboto, dne 08.06.2013, popolno zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150061 in s parc. št. 1210/1 k.o. Žirovnica, na odseku od hiše številka Breg 1/a do mostu čez Savo v Piškovici.
Popolna zapora na omenjeni cesti bo trajala skupaj od 11.30 do 12.40 ure.
3. Zaradi popolne zapore dela občinske ceste LC 150061 preusmeritve prometa ne bo, saj je glavni dostop do Bleda in Zasipa v vsakem primeru po regionalni cesti R2-452/0207 Žirovnica – Lesce.
Popolna zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
· zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 116/2006, 88/2008 – glej tipsko shemo zapore z oznako E-2 za zaporo brez obvoza, ki je priloga te odločbe);
· pred nadvozom čez avtocesto Hrušica-Vrba v Mostah mora biti postavljena ustrezna prometna signalizacija, ki opozarja voznike, da je motorni promet v času zapore ceste mogoč le do konca naselja  Breg;
· promet se mora tudi fizično zavarovati in usmerjati;
· morebiten dovoz intervencijskih vozil ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času,
· zaporo mora postaviti izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice),
· organizator prireditve oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe prireditve,
· po zaključku del mora organizator prireditve ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje,
· v primeru, da bi ob izvajanju prireditve prišlo do poškodb vozišča, ga mora organizator prireditve oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške,
· o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima.
Zapora Pikovca

Prosimo za upoštevanje prometne signalizacije in previdnost.

 

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).