Naloge zaščite in reševanja

Sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Žirovnica
Sprejeto: 24.11.2011
Velja od: 24.11.2011

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010           Objava: UL 50/10 – 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010           Velja do: 24.11.2011

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2008           Objava: UL 21/08 – 29.02.2008

Velja od: 30.09.2008           Velja do: 25.09.2010

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: 17.11.2005            Objava: UL 3/06 – 10.01.2006

Velja od: 11.01.2006            Velja do: 30.09.2008

Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: župan                    Objava: UL 1/02 – 04.01.2002

Velja od: 04.01.2002           Velja do: 10.01.2006

Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: župan                    Objava: UL 24/01 – 05.04.2001
Velja od: 05.04.2001           Velja do: 10.01.2006

Sklep o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.06.2000        Objava: UL 93/00 – 12.10.2000

Velja od: 13.10.2000          Velja do: 10.01.2006

Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 – 31.12.1999

Velja od: 01.01.2000          Velja do: 10.01.2006


Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom Zabreznica
Sprejeto: 30.06.1999          Objava: UL 65/99 – 12.08.1999

Velja od: 12.08.1999


Sklep o ugotovitvi javne koristi za gradnjo gasilsko-reševalnega centra
Sprejeto: 21.10.2021          Objava: UL 172/2021 – 29.10.2021

Velja od: 30.10.2021

Načrti zaščite in reševanja

Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023 - 2027_sprejeto verzija 25.05.2023

Sprejeto: 25.05.2023
Velja od: 25.05.2023


Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Občino Žirovnica - verzija 1.0
Sprejeto: 16.12.2021
Velja od: 16.12.2021


Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za občino Žirovnica, verzija 1.0.
Sprejeto: 16.03.2021
Velja od: 16.03.2021


Načrt varstva pred požari
Sprejeto: 22.04.2010
Velja od: 22.04.2010


Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč V.2.2
Sprejeto: 10.2020
Velja od: 10.2020

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč V.2.1
Sprejeto: 03.2020
Velja od: 03.2020       Velja do: 10.2020

Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč
Sprejeto: 11.06.2010
Velja od: 11.06.2010     Velja do: 03.2020


Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v naravnem okolju za Občino Žirovnica, verzija 2.0
Sprejeto: 16.12.2021

Velja od: 16.12.2021

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Žirovnica, verzija 1.1.
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob potresu
Sprejeto: 12.01.2011

Velja od: 12.01.2011     Velja do: 13.11.2012 


Načrt zaščite in reševanja ob močnem vetru ali viharju
Sprejeto: 12.01.2011

Velja od: 12.01.2011


Občinski načrt oskrbe z vodo – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt oskrbe z vodo
Sprejeto: 12.01.2011

Velja od: 12.01.2011     Velja do: 13.11.2012


Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči – verzija 2.0
Sprejeto: 30.11.2021

Velja od: 24.11.2021

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči
Sprejeto: 12.01.2011

Velja od: 12.01.2011     Velja do: 13.11.2012


Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči za Občino Žirovnica, verzija 2.0
Sprejeto: 24.11.2021

Velja od: 24.11.2021

Občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči
Sprejeto: 10.11.2011

Velja od: 10.11.2011     Velja do: 13.11.2012


Občinski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova
Sprejeto: 10.11.2011

Velja od: 10.11.2011     Velja do: 13.11.2012


Občinski načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu
Sprejeto: 10.11.2011

Velja od: 10.11.2011     Velja do: 13.11.2012


Občinski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti – verzija 1.1
Sprejeto: 14.11.2012

Velja od: 14.11.2012

Načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti
Sprejeto: 10.11.2011

Velja od: 10.11.2011     Velja do: 13.11.2012

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina