Ob izvajanju gradbenih del izgradnje kanalizacijskega sistema in obnove vodovoda na Bregu se zaradi operativno – tehničnih potreb, ki se kažejo v različnih posegih na aktivnem, obstoječem vodovodu (zapiranje dotoka vode, ponovno odpiranje, spremembe tlaka v cevovodu, tehnični posegi …) poraja vprašanje, kako zagotoviti zdravstveno ustreznost pitne vode in njeno skladnost s predpisi v celotnem časovnem obsegu gradnje.Kot upravljavec javnih vodovodov v Občini Žirovnica ima JEKO Jesenice (Proces oskrbe s pitno vodo) po določilih Pravilnika o pitni vodi zakonsko obveznost, da v vsakem trenutku odjemalcem zagotavlja takšno dobro stanje cevovoda in pitne vode, da zaradi uživanje in uporabe le-te nikakor ne pride do poslabšanja zdravstvenega stanja oz. kakršnih koli drugih morebitnih težav, povezanih z odjemom pitne vode. Skladno z napisanim izjavljamo, da vsekakor prevzemamo polno odgovornost in izvajamo vse sanitacijske ukrepe, da je voda iz javnega vodovoda za krajane in krajanke Brega v času gradnje pitna, primerna za uporabo v prehranske namene in osebno higieno. V kolikor bi menili, da je zaradi operativnih del varnost oskrbe s pitno vodo kakor koli ogrožena, smo v smislu določil zgoraj navedenega Pravilnika o pitni vodi odjemalce o tem pravočasno obvestiti in jim podati navodila za ravnanje s pitno vodo.

Ker pa je potrebno izpostaviti, da se pri tako širokem obsegu gradnje in poteku del včasih ne da povsem predvideti posameznih dejanj vnaprej (predvsem v primeru potreb zapiranja pitne vode, nenadne prekinitve dotoka vode in nato ponovno odpiranja le – te), v nadaljevanju podajam še navodila za odjemalce, v katerih so pisani postopki ravnanja s pitno vodo oz. armaturami, ki zadevajo interno (hišno) vodovodno omrežje in ki jih lahko dodatno odjemalci izvedejo v smislu preventivnih ukrepov.

Vsekakor bomo v času gradnje v primeru izkazane potrebe, interesa obiskali vsakega krajana, krajanko, ki bi izrazil željo po dodatnih preveritvah ustreznosti pitne vode ter izvedli potrebne ukrepe (dodatno vzorčenje pitne vode, meritve…).

Lep pozdrav.

Roman Tomaš, dipl. san. inž. | Vodja procesa za oskrbo s pitno vodo

 

Navodila odjemalcem pitne vode za ravnanje v primeru prekinitve dobave pitne vode:

Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Priporočamo, da pred uporabo vode v prehrambne namene hišno vodovodno omrežje dobro sperete:

  • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
  • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah in jih očistite.
  • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja na mestih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. v WC-ju, na pipi v stranišču) in ne na pipi v kuhinji, kjer se pitna voda uporablja za pripravo hrane. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
  • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh odvzemnih mestih. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja tudi 15 minut in več.
  • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
  • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.
  • Spiranje hišnega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub spiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, nas pokličite na 041 812 174.
  • V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

 

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).