Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 – 29.12.2014
Velja od: 29.12.2014
Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 – 22.04.2003
Velja od: 23.04.2003           Velja do: 29.12.2014