Območje občine Žirovnica meri cca. 42 kvadratnih kilometrov in je sestavljeno iz dveh različnih pokrajinskih enot. Južni del je ravninski, severni pa sega v hribovito področje Peči in nato naprej v gorato območje Karavank. V preteklosti so imele naše vasi, pomembno kmetijsko, še prej pa vozarsko funkcijo. Vozarji so prevažali oglje iz Bohinja, rudo iz Zelenice in razno robo iz krajev od Trsta do Dunaja.

Preernova hia

Kmetje so z različnimi kmetijskimi proizvodi oskrbovali industrijsko območje Jesenic. Svoje pridelke so vozili s konjskimi vpregami na »trg«. Kasneje je prišlo do industrializacije, zato se je velik delež kmečkega prebivalstva zaposlil v tovarnah na Jesenicah in v okolici. Prav zato je danes delež kmečke populacije razmeroma nizek. V zadnjem času se kmetovanje v povezavi s turizmom zopet oživlja. Občina je že znana po čebelarstvu, močno pa se razvija tudi konjereja.

Kraj je sončen in ima ugodno lego, zato je privlačen za naseljevanje. Narava nam ponuja tudi številne poti in možnosti za gorsko kolesarjenje. Po planinskem območju so speljane številne sprehajalne in planinske poti, ki so pomembne za pohodniški turizem.