Umetnostni in arhitekturni spomeniki

Umetnostni in arhitekturni spomeniki so posamezne oblikovane stavbe in skupine stavb, oblikovani prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški in oblikovani izdelki in predmeti umetne obrti, ki jih prištevamo med najvišje dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture (Jeršič, 1990, str. 48).

 

Znamenja ob stari cesarski cesti

Ob stari cesarski cesti, ki je prvotno povezala vasi pod Stolom, stojijo tri znamenja. Najstarejše je baročno stebrasto kužno znamenje s piramidno streho ob cesti pri Studenčicam. Spodnji del znamenja je ožji, zgornji pa širši in opremljen s štirimi nišami, katere so poslikane s svetniki (Florjan, Marko, Rok in Nikolaj). Nekoliko manjša je zidana kapelica odprtega tipa ob cesti proti Vrbi. V kapelici je na zadnji steni naslikana freska Krsta v Jordanu, delo ruskega slikarja Mašukova. Najmanjša je kapelica odprtega tipa z belimi stebriči, ki stoji zahodno proti Zabreznici. Sv. Martina v notranjosti je naslikal Matija Bradaška.

 

Kapelice

Marijina kapela iz leta 1908 stoji ob stari vaški poti med Breznico in Doslovčami. V kapeli z dvokapno streho je kip Marije, niša pa se zapira z lesenimi vrati, ki so zaklenjena.

 

Kapela Srca Jezusovega s kipom Kristusa stoji na Breznici, v križišču. Streha je dvokapna, niša je zastekljena, v čelnem predelu pa je freska Kristusa s kelihom.

 

Kapela s Pieta v Zabreznici je dobro ohranjena kapela odprtega tipa z dvojnimi kamnitimi stebri in kovanimi paličastimi vrati. V niši je marmornata skulptura Pieta, v ozadju pa marmornati križ. Na zadnji strani niše je freska s pokrajino z Jutrovega, na obeh stranskih sta naslikana angela. V čelnem delu dvokapne kapele je freska Kristusa s kelihom, na zunanji strani pa sta upodobljena sv. Katarina in sv. Jožef.

Marijina kapela v Žirovnici je bila zgrajena leta 1904. V kapelici je Marijin kip z detetom, zadnja stran niše je poslikana s stoječim Kristusom. Pod dvokapno streho je na čelni strani napis »HIS«,  na strehi pa je kamnit križ.

Kapela sv. Klemena v Smokuču stoji sredi vasi, pred Bohinčevo hišo. Kapelo so na novo postavili leta 1995, ker je bila prejšnja porušena, Ohranil se je le križ, ki krasi vrh piramidaste strehe. V notranjosti je lesen kip papeža Klemena, na levi in desni strani kapele sta freski Žalostne matere božje in prizor kamenjanja sv. Štefana.

 

Spominsko obeležje 28 talcem v Mostah

Talci so bili ustreljeni 1.7.1942 zaradi požiga železniškega in cestnega mostu, ki so ga v noči od 26. na 27. junij 1942 porušili borci Cankarjevega bataljona Gorenjskega odreda. Nemci so iz begunjskih zaporov pripeljali 29 talcev, vendar se je eden od njih rešil tako, da je skočil z mosta in se prebil v gozdove Jelovice. Spomenik stoji ob stari cesti skozi naselje, pod železniškim mostom, ki tu prečka globoko zarezano dolino Završnice.

 

Plečnikov spomenik

Pod cerkvijo na Breznici stoji spomenik žrtvam 1. svetovne vojne, postavljen leta 1930. Obelisk, ki simbolizira gotski svetnik, je delo arhitekta Jožeta Plečnika, kip sv. Krištofa na njem pa je izdelal kipar Boris Kalin.

 

Aleja naših slavnih rojakov

Na zelenici pred Osnovno šolo Žirovnica v Zabreznici stojijo doprsni kipi petih imenitnih  mož: dr. Franceta Prešerna, Matije Čopa, Antona Janše, Fran Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina